Werken aan zelforganiserende teams vanuit Eigenaarschap, 2019

Samen met Karin Derksen ondersteun ik Marente bij het vormgeven van zelforganiserende teams vanuit eigenaarschap. We hebben een ontwikkeltraject ontworpen, samen met de opdrachtgever en een aantal beoogde deelnemers, voor leidinggevenden van het 2e en 3e echelon en voor ondersteunende diensten.
In dit ontwikkeltraject bieden we per echelon 2 masterclassen aan waarin het gaat over: wat is een goed team, wat is effectief teamwerk, hoe gebruik je elkaars kwaliteiten, hoe word je ook een lerend team, welk type leiderschap stimuleert zelforganisatie? Tussen de bijeenkomsten door werken de leidinggevenden aan een eigen opdracht, experiment, vraagstuk dat te maken heeft met het stimuleren van eigenaarschap. Het ontwikkeltraject sluiten we af met een reflectiebijeenkomst, waarin het vooral gaat over het toepassen in de praktijk. 
Trefwoorden: 

Weblog