Online ontwikkeltool voor sociaal werkers (2018)

In opdracht van 'Sociaal werk versterkt' ontwikkel ik, samen met Sibrenne Wagenaar en Deanne Radema, een online ontwikkeltool voor sociaal werkers. De inzet is: blijvend ontwikkelen in je werk. Leren zien wij als een middel om je werk goed te kunnen doen en je te ontwikkelen in je vak. Dat wat we ontwikkelen heeft dan ook een praktische insteek waar professionals in hun eigen praktijk iets mee kunnen.  We hebben daarom bij 35 sociaal werkers vraagstukken uit hun werk opgehaald. Deze hebben we geclusterd en leggen we naast onze vertaling van de '5 moments of need'. Voor elk type vraagstuk bieden we inspiratie om eigen leer- en ontwikkelactiviteiten te bedenken en uit te voeren. We zijn een voorstander van het denken in een keten van leeractiviteiten. Op basis van leervoorkeuren en het niveau van beroepsontwikkeling kiest / bedenkt een professional een aantal typen activiteiten die elkaar versterken, liefst op de werkplek. Ter ondersteuning ontwikkelen we 11 job-aids. 

We willen met deze ontwikkeltool een beweging op gang brengen omtrent professionele ontwikkeling. Met behulp van deze tool stimuleren we sociaal werkers hun netwerk met experts te vergroten en toegang te krijgen tot diens kennis. We reiken waardevolle vertrekpunten daartoe aan. En we reiken suggesties aan over het hoe je informele leeractiviteiten op het werk kunt benutten. Uiteindelijk streven we ernaar dat het “werkvormenboek” de gebruikers ook een stap verder helpt in het zelf kunnen inrichten en verder uitbreiden van hun eigen leer-werkomgeving.

De ontwikkelde eigen leeractiviteiten kunnen professionals uploaden in hun portfolio en gebruiken voor hun herregistratie op het registerplein voor sociaal werkers.

De tool is hier te vinden. Sibrenne en ik schreven ook 2 weblogs over onze werkwijze en het wenkend perspectief dat we voor ogen hadden:
 
Trefwoorden: 

Weblog