Ontwikkelen van een praktijkroute voor verpleegkundigen binnen Laurens Zorg (2016-2017)

In opdracht van het Albeda College ondersteun ik hen bij het ontwikkelen van een praktijkroute voor verplgeekundigen binnen Laurens Zorg. Het gaat hierbij om het meedenken over een stappenplan voor de opzet van de praktijkroute, bij het uitwerken van de visie "praktijkgericht leren", het uitdenken van het concept en de vormgeving van "praktijkgericht leren", relationeel ontwerpen met medewerkers van Laurens en opleiders van Albeda als het gaat om verwerken van de kwaliteitsthema's in het curriculum en meedenken over het vormgeven van het curriculum. 
Trefwoorden: 

Weblog