Ondersteuner bij curriculumvernieuwing ROC Friese Poort (2016-2017)

Ik ondersteun ROC FRiese Poort bij het omzetten van de  herziene MBO kwalificatiedossiers zorg en welzijn naar een eigentijds en innovatief curriculum. Uitgangspunt voor dit curriculum zijn:
* een ruggengraat per opleidingsniveau en domein die al vooruitloopt op de visie op zorg en welzijn in 2030;
* 21e eeuwse vaardigheden;
* leren vanuit ‘ervaringen’ en een 'ruggengraat' die voor alle opleidingen gelijk is. Dit laatste anticipeert al op het 2e advies vanuit de Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen. De verwerking van de 'ervaringen' gebeurt zoveel mogelijk op basis van het hybride kwadrant

Weblog