Projectleider ontwikkelen hbo-competentieprofiel jeugdhulp en jeugdbescherming (2016)

In opdracht van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) ben ik projectleider van het traject ontwikkelen hbo-competentieprofiel jeugdhulp en jeugdbescherming. Dit traject is onderdeel van een groter programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Samen met vertegenwoordigers uit het brede jeugddomein gaan we op zoek naar competenties die je als professional nodig hebt om jeugdigen en het systeem eromheen te ondersteunen en versterken om de regie op hun leven te houden/nemen, ook in samenwerking met professionals uit andere vakgebieden. Het wordt een ontwikkelingsgerichte aanpak, we gaan op onderzoek uit naar plekken waar al zo gewerkt wordt. Op die plekken gaan we ingesprek en verzamelen we 'data' die we in een klein groepje gaan analyseren. Concepten gaan we online voorleggen aan weer een nieuwe groep van professionals. Zo hopen we dat het ontwikkelen van dit competentieprofiel gaat werken als een vliegwiel om na te denken over de veranderingen in het werk en de daarvoor benodigde competenties.  Ik werk in dit traject samen met Karin Derksen en Mariel Rondeel.

Weblog