Teamhackathon 2015

Samen met enkele collega's heb ik het initiatief genomen om een eerste teamhackthon te organiseren op 15 oktober 2015. Doel van de dag was om teams te leren hoe je slimmer kunt samenwerken door online tools in te zetten. Aan het eind van de dag ging elk team heel tevreden met een concrete aanpak de deur uit!
Mijn inhoudelijke bijdrage ging over Working Out Loud (WOL) en hoe deze manier van werken kan bijdragen aan slim kennisdelen.
In de voorbereiding hebben wij ook zelf de principes van slim samenwerken toegepast door zoveel mogelijk online samen te werken via een platform (SLACK), een scrum tool (Trello), gedeelde documenten (Google Drive) en te overleggen via Skype.
 
Trefwoorden: 

Weblog