Vraagsturing vanuit professionaliteit (2003-2005-2006)

Met de managers van Visio, Huis te Echten verzorgde ik werkbijeenkomsten voor alle medewerkers rond het thema vraagsturing. In deze werkbijeenkomsten stond het samen opsporen en bespreken van dilemma’s uit de dagelijkse praktijk en die voortkomen uit vraaggestuurde zorg centraal. Met als doel een cultuur neerzetten waarin het normaal is om je dilemma’s te bespreken met de klant en met elkaar.

Dit leidde tot intervisietrajecten voor de afzonderlijke managementlagen en zorgcoördinatoren waarin we met elkaar zoeken naar managementstijlen die recht doen aan en uitgaan van de professionaliteit van de medewerkers.

Trefwoorden: 

Weblog