Werken met talenten (2013)

Voor Zorgpalet Baarn-Soest faciliteer ik een eendaagse bijeenkomst met de net aangestelde vier locatiemanagers, tien teamleiders en de unitmanager intramuraal. Doel van de bijeenkomst is nader kennismaken met elkaar, weten wat ieder voor talent heeft en een aanzet geven voor een manier van samenwerken met elkaar. daarnaast moet het vooral een leuke en inspirerende dag zijn.

Ik heb voor deze dag een spel ontworpen, Het Groot Visiespel, dat gebruikt maakt van een net uitgekomen visiespel van Zorgpalet Baarn-Soest. In twee groepen mogen ze eigen spel- en omgangsregels ontwikkelen met dit spel. Daarna moeten ze bij elkaar verkennen wat de spel- en omgangsregels zijn en proberen eigen belangrijke regels in te voegen in de spelregels van de " tegenpartij" . De in de ochtend geformuleerde talenten zullen aan alle kanten ingezet moeten worden!

Trefwoorden: 

Weblog