Leidinggeven aan veranderingen (2004 - 2006)

Leidinggeven aan veranderingen, een train-de-trainer voor managers

Om managers van MEE-organisaties te ondersteunen in het veranderproces van SPD naar MEE heb ik, samen met Karin van der Burgt, een driedaagse training ontwikkeld. De training is gebaseerd op de toolkit Verander MEE die ik voor MEE Nederland heb ontwikkeld. In deze training kwam aan de orde:

  • Inschatten van de fase van verandering in de teams.
  • Gerichte acties ondernemen om het veranderproces binnen het team op gang te brengen.
  • Omgaan met weerstanden.
  • Passende methoden uit de toolkit bepalen en toepassen.
Trefwoorden: 

Weblog