Leetraject Samenwerkend Leren in de kinderopvang (2015)

TERafronding het FCB project Samen Werken, Samen Leren krijgen 10 organisaties voor kinderopvang de mogelijkheid om in een versneld leerwerktraject te leren hoe zij de geleerde principes uit dit project kunnen toepassen.
In drie bijeenkomsten faciliteren we hen:
  • een eigen urgent vraagstuk uiteen te rafelen in een concrete vraag
  • te onderzoeken wie in de organisatie opdrachtgever, opdrachtnemer(s) en ondersteuner(s) zijn
  • experimenten te ontwerpen voor een eerste stap naar een oplossing
  • manieren te vinden om medewerkers te betrekken bij de aanpak
  • te zoeken naar vormen die duurzaam werken in hun organisatie

Ik werk samen in dit leertraject met Sibrenne Wagenaar en Isolde Kolhuis-Tanke

Weblog