Inwerken van (nieuwe) medewerkers bij de afdeling klantenservice van Reade, middels het delen, #taggen en slim zoeken van kennis

Inwerken van (nieuwe) medewerkers bij de afdeling klantenservice van Reade, middels het delen, #taggen en slim zoeken van kennis
Samen met Sibrenne Wagenaar ondersteun ik de afdeling klantenservice om een (online) vorm te vinden die hen helpt kennis te delen en te borgen binnen hun dagelijks werk. Het gaat om het werken aan vraagstukken als:
  • Slechts een klein aantal van de huidige medewerkers beschikt over de benodigde kennis. Hoe zorgen we ervoor dat de andere medewerkers ook snel over de juiste kennis beschikken?
  • De ervaren medewerkers beschikken zelfs over ‘te veel’ kennis, want klantenservice gaat meer gefocust werken dan voorheen het geval was. De reikwijdte van vragen die zij oppakt is kleiner geworden. Wat hoort wel en niet bij het nieuwe werkpakket? 
  • Het nieuwe werkpakket en de nieuwe focus vragen om het opbouwen van (nieuw) vertrouwen tussen klantenservice en de andere afdelingen binnen Reade. 
  • Medewerkers dienen te beschikken over een bepaalde mate van ‘basale’ kennis, waarmee ze veel terugkerende vragen vlot kunnen beantwoorden. Daarnaast zijn er meer specialistische en unieke vragen. Wat zijn goede zoekstrategieën om zo snel toegang te krijgen tot de noodzakelijke informatie of personen? 
  •  

Weblog