EVC -traject voor 'hbo jeugd- en gezinsprofessionals' (2018-2019)

In opdracht van PPJ&J ben ik projectondersteuner van het EVC-traject voor de hbo-jeugd- en gezinsprofessionals. Het gaat hier om een EVC-procedure voor met name mbo-opgeleide professionals die werken volgens de verantwoorde werktoedeling, maar die zich niet kunnen registreren bij het SKJ. 
We werken toe naar een erkende EVC-standaard, naar criteria voor het ontwikkelen en uitvoeren van een EVC-procedure door EVC-aanbieders, criteria voor het afgeven van een vakbekwaamheidsbewijs door het Nationaal Kenniscentrum EVC, het monitoren van de afgegeven rapportages en het opzetten van een helpdesk voor professionals. Hier meer informatie over het traject.
Trefwoorden: 

Weblog