De kracht van .... samenwerking (2014)

Op 26 maart 2014 was ik dagvoorzitter namens FCB op een landelijk georganiseerd werkatelier voor directeuren en bestuurders uit de welzijnssector. Opzet van de dag was dat drie organisaties hun kennis en ervaringen, opgedaan in innovatieve proeftuinen, deelden met collega's. Mijn rol was om interactie tot stand te brengen waardoor en een actieve sfeer van halen en brengen ontstond. De focus lag daarom op het boven tafel krijgen van de vraagstukken waarmee de deelnemers naar deze dag waren gekomen en verbindingen leggen met workshops en andere aanwezige collega's. Ook heb ik twitter ingezet als interactieve tool.

Weblog