Bouwen aan werkend leren (2002 - 2004)

In opdracht van het Sectorfonds Welzijn (MOgroep, ABVAKABO FNV en CNV publieke zaak) was ik twee jaar projectleider van dit landelijk project. Het project stimuleerde organisaties binnen de sectoren Jeugdzorg en Welzijn medewerkers op te leiden via werkend leren trajecten (MBO: Beroeps Begeleidende Leerweg en duale opleidingsroutes). Door te investeren in werkend leren trajecten kunnen organisaties meer invloed uitoefenen op de inhoud van het onderwijsprogramma, wat de kwaliteit daarvan ten goede komt.

Voor dit project schreef ik de volgende publicaties:

Trefwoorden: 

Weblog