Werken in buurtteams vraagt om ondernemerschap en actie

Foutmelding

 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in drupal_random_bytes() (line 2268 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: rtrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in url() (regel 2349 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in _filter_url_trim() (regel 1664 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/modules/filter/filter.module).
 • Deprecated function: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in url_is_external() (regel 2393 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in url_is_external() (regel 2395 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in url() (regel 2311 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).

Dit weblog schreef ik voor de web-etalage van het FCB-project samen werken samen leren.
 
Veranderingen in de samenleving, zoals het accent leggen op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van burgers, vraagt van professionals en management in welzijnsorganisaties een andere manier van werken. Dit is niets nieuws en voor welzijnswerkers zeker niet onbekend, maar het blijft wel zoeken hoe hier handen en voeten aan te geven.
Zo ook voor MeanderOmnium, een welzijnsorganisatie in Zeist. Zij kiezen voor integraal samenwerken in buurtteams. Sinds het najaar van 2013 wordt er gewerkt met drie nieuw samengestelde integrale buurtteams, elk aangestuurd door een lid van het management team. De teams bestaan uit professionals met elk hun eigen kennis en kunde (jongerenwerkers, peuterspeelzaalleid(st)ers, beheerders, opbouwwerkers etc.) MeanderOmnium heeft er daarnaast voor gekozen om een aantal andere (buurt overstijgende) diensten onder te brengen in een expertisecentrum.
 
Leren als uitgangspunt voor de zoektocht
Werken in een ander, nieuw team, gericht op de wijk. Teams die zijn samengesteld op basis van pluriformiteit in plaats van vakgenoten die bijelkaar zitten. Dat vraagt om nieuwe, andere vormen van samenwerken en kennisdelen. En van aansturen door het management. Hoe je dat doet? Daar is MeanderOmnium naar op zoek. Niet door trainingen te geven, maar door werkenderweg samen te ontwikkelen.
Dat iedereen zoekend en lerend is staat voorop. Er zijn geen pasklare antwoorden te geven over een beste werkwijze. Het managementteam besluit om haar eigen leertraject als basis te nemen voor de FCB ondersteuning vanuit "Samen werken Samen leren". De vraag die centraal staat in dit leerproces is: hoe stuur ik als manager op resultaten en hoe kom ik meer in een coachende rol ten opzichte van de buurtteams? Waarbij het bestek 2014 dat met de gemeente Zeist is vastgesteld natuurlijk wel behaald moet worden.
 
De start
Om alle medewerkers vanuit een gezamenlijk vertrekpunt te laten starten met het ontwikkelen van een passende vorm van samenwerking in de buurtteams, wordt er in december 2013 voor elk buurtteam afzonderlijk een bijeenkomst georganiseerd. Deze zijn vooral bedoeld om kennis met elkaar te maken en met elkaar te verkennen wat het werken in integrale buurtteams betekent. Ondernemerschap, lef hebben en burgers in hun kracht zetten zijn belangrijke competenties die uitgelicht worden. Zie ook hier het  filmpje dat MeanderOmnium maakte om dit belang te benadrukken.
Het MT schetst ook het kader waarbinnen gewerkt gaat worden. Dat is de opdracht van de gemeente. Maar wat verwachten zij van ons? Waar zien we al voorbeelden waar we met burgers in de wijk samenwerken? Voor wie en met wie werken we en met welke middelen? De bijeenkomsten zijn in het MT voorbereid en ieder MT-lid begeleidt de eigen bijeenkomst.
 
Goede voorbeelden noemen en uitbouwen
De dagelijkse praktijk kent al goede voorbeelden van ondernemerschap, samenwerken en het in de kracht zetten van burgers. Dat blijkt wanneer er met elkaar besproken wordt wie daar een goed voorbeeld van heeft, en wat hij of zij daaraan bijdraagt. Er worden bijvoorbeeld koffieochtenden, vrouwen-/ oudermiddagen, speelgoedruilbeurzen, foto-exposities etc. georganiseerd waar ook collega's vragen kunnen ophalen. Een van de medewerkers vertelt hoe zij geïnspireerd raakte door een initiatief uit een andere stad om mensen achter de voordeur vandaan te krijgen. Zij heeft nu zelf het initiatief genomen en een plan gemaakt om dit ook uit te gaan voeren. Een van de conclusies die wordt getrokken: sluit aan bij de praktijk! Als je bedenkt en organiseert vanuit je eigen veilige omgeving, weet je niet wat daarbuiten speelt. Je moet erop af, en echt op zoek gaan naar de vraag achter de vraag.
Er worden ook verrassende ontdekkingen gedaan en verbindingen gelegd: de peuterspeelzaalleidsters blijken de jongeren die nu last veroorzaken in een wijk te kennen. Zij kunnen een nieuwe ingang naar de familie geven. Het muziekcentrum kan wat betekenen voor werkloze jongeren.
 
Hoe verder?
In de buurtteams wordt niet alleen integraal samengewerkt, ook het behalen van resultaten is belangrijk. Wie pakt welke rol en wie is voor wat verantwoordelijk? Wanneer kijken naar het MT, of wanneer nemen we als buurtteam zelf het initiatief? Waar zoeken we naar ondersteuners: binnen en buiten het team en de organisatie? Vragen die nog niet beantwoord zijn.
Het MT gaat in een volgende bijeenkomst met het eigen buurtteam experimenten starten, waarin al lerend en werkend ervaring wordt opgedaan met integraal samenwerken rond een afgesproken resultaat. Dit resultaat is een afgeleide van het vastgestelde bestek en wordt door het team zelf opgesteld.
De experimenten worden opgezet vanuit de "driehoek". Zie voor uitleg over deze methode dit blog.
Het MT als opdrachtgever, een teamlid uit het team als actor en trekker van een experiment en collega's vanuit het team / de organisatie / van buiten als inhoudelijk ondersteuner.
 
In een volgend blog meer over de experimenten!

Reactie toevoegen

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Weblog