Samenwerking beroepsonderwijs en werkveld: tips en trucs

Het themanummer van Onderwijs en Gezondheidszorg (O&G, juni 2010) gaat dit keer over de samenwerking tussen onderwijs en zorg: liefde of verstandshuwelijk? Henk Ritzen biedt in de Toolkit een handreiking om co-makership tussen opleiding en zorginstelling te doordenken. Hij richt zich vooral op het belang van co-makership en de discussie daarover. Ik zou zeggen, ga vooral samen aan de slag! In deze blog geef ik concrete tips en trucs over hoe je als werkveld en beroepsonderwijs de samenwerking kunt vormgeven en tot een succes kunt maken. Deze komen voort uit 6 jaar ondersteunen van samenwerkingsverbanden tussen beroepsopleidingen en organisaties uit de gehandicaptenzorg en kinderopvang.

1. Organiseer de samenwerking regionaal en vooral op strategisch niveau. Zorg als werkveld dat je weet wat je wilt en benoem vertegenwoordigers op strategisch niveau. Zij kunnen met mandaat onderhandelen met onderwijsmanagers over de vorm en kaders van de beoogde samenwerking. Werk toe naar het maken van duidelijke afspraken en leg deze formeel vast in bijvoorbeeld een convenant. Laat de uitwerking over aan experts op tactisch en operationeel niveau en stuur deze aan vanuit het strategisch niveau.

2. De mensen. Hebben alle betrokken bij de samenwerking hetzelfde einddoel en uitgangspunten voor ogen? Zitten de juiste personen aan de juiste tafels? Denk aan mandaat, expertise, invloed op de achterban, creatief kunnen denken in mogelijkheden. Is er onderlinge chemie tussen degenen die samenwerken? En ook heel belangrijk: hebben alle betrokkenen het lef, passie, plezier en gedrevenheid voor de klus? Hebben zij vertrouwen in elkaar? Gaat iedereen er echt voor?! Zo niet, verstoor het project dan niet, stap eruit en zorg voor passende vervanging.

3. De sturing. Zorg ervoor dat er een strategische stuurgroep is die ook echt stuurt op resultaat. Dit kan door het vooraf benoemen van heldere evaluatiecriteria en het afgeven van concrete en liefst meetbare opdrachten aan (tijdelijke) werkgroepen. Het is echt nodig dat een stuurgroep regelmatig terugkoppeling krijgt over de voortgang en dit legt naast de beoogde doelen en resultaten. Klinkt zo logisch, maar het gebeurt zo weinig....

4. Begin de samenwerking met kleine stapjes en zorg voor successen. Bouw de beoogde resultaten op in kleine stappen die succesvol zijn. Kijk steeds naar wat wel mogelijk is om te bereiken met elkaar. Niet "ja, maar", maar "ja, en". Hierbij is van belang dat zowel onderwijs als werkveld niet op het eigen eiland blijft zitten, maar juist ook die andere wereld leert kennen, begrijpen en verstaan. Hoe meer begrip voor de context van elke partij, hoe beter je samen naar haalbare resultaten kunt toewerken. Vier ook de behaalde successen!

5. Communiceer. In samenwerkingsprojecten waar veel organisaties bij betrokken zijn is communicatie naar de achterban een cruciale succesfactor. Wil je iedereen actief en betrokken houden, zorg dan voor regelmatige terugkoppeling over voortgang en resultaten. Betrek de achterban ook bij vraagstukken die spelen, leg hen concept-producten voor in actieve werkveldbijeenkomsten, inspireer elkaar! Websites met een forum kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

6. Reflecteer. Sta als stuurgroep en andere betrokkenen regelmatig stil bij bovenstaande factoren. Zitten we nog op de goede weg? Is iedereen nog betrokken en geinspireerd? Gaan we er nog voor met elkaar?

In volgende blogs zal ik de punten verder uitwerken met voorbeelden. Ik ben benieuwd hoe collega's aankijken tegen deze tips en trucs. Wie kan het rijtje aanvullen vanuit de praktijk?

Mail me op vanalten@lereninbedrijf.nl
Trefwoorden: 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Weblog