Beroepsontwikkeling en netwerkleren

Al eerder blogde ik over de opbrengsten van formeel leren en informeel leren: minimaal 80% van wat we leren, leren we op informele wijze, dat zijn ongeplande en ongestructureerde leeractiviteiten. Het is achter al te gemakkelijk om daarmee het formele leren af te doen als ouderwets, duur en onrendabel. 
Ik worstel in mijn werk al een poos met de vraag: hoe kun je informeel leren in organisaties formaliseren? Waarbij ik met formaliseren bedoel: erkennen, faciliteren en belonen.
 
Vandaag (7 december 2012) woonde ik als virtuele toehoorder de oratie bij van Maarten de Laat aan de Open Universiteit. Zijn oratie ging over het beter zichtbaar maken en erkennen van netwerkleren. De context van zijn oratie is de professionalisering van leraren. Dat is naar mijn idee breder te trekken naar alle beroepsbeoefenaren.
Beroepsbeoefenaren staan voor de opgave om zich voortdurend aan te passen aan veranderingen in het werk. Eer deze veranderingen zijn doorvertaald naar formele opleidingen en trainingen dient de volgende verandering zich alweer aan. En wat zegt een ontvangen certificaat over de wijze waarop een beroepsbeoefenaar anticipeert op de nieuwe veranderingen? Weinig naar mijn idee. Toch richten beroepsregisters zich bijvoorbeeld met name op het jaarlijks behalen van dergelijke certificaten.
 
Maarten de Laat vraagt zich af hoe je werk kunt maken van informeel professionaliseren. En welke rol informele netwerken daarin spelen. Hij noemt drie pijlers die hij van belang vindt voor informele professionalering:
  • participatie: verbinden van leren met vraagstukken uit de dagelijkse praktijk
  • co-constructie: samen met mensen uit je sociale netwerk zoeken naar oplossingen
  • wording: professionaliseren wordt een proces tot 'worden'
Deze drie pijlers komen tot hun recht in netwerkleren: het inzetten van sociale relatie voor werkgerelateerde vraagstukken. Deze video geeft een korte impressie.
 
Netwerkleren doe je als professional door je bij eigen vraagstukken af te vragen: wie in mijn (directe of virtuele) netwerk heeft daarvoor expertise, of wie kent iemand met dergelijke expertise? Daarnaast kun je zelf als expert optreden voor vragen van anderen uit de sociale netwerk. Netwerkleren is daarmee een belangrijke manier om een professionele attitude te ontwikkelen en vorm te geven aan een leven lang leren. Niet (alleen) door opleidingen en trainingen te volgen, maar juist door te actief participeren in netwerken. En dat gaat veel verder dan lid zijn van LinkedIn......
De leerstoel van Maarten van der laat gaat de komende tijd de effecten van het netwerkleren onderzoeken. Ik wacht met spanning op de uitkomsten!
 
Terug naar mijn beginvraag: informeel leren zou je kunnen formaliseren door als organisaties, maar bijvoorbeeld ook als beroepsregisters professionals te belonen die actief participeren in netwerken met collega's. Als vrager en als brenger. Geef professionals de ruimte en tijd om te investeren in dergelijke netwerken en vraag alleen naar de opbrengsten: wat heeft het als resultaat gehad? Wat ben je in je werk anders gaan doen?
En vraag professionals naar hun informele leerwegen: met wie leer je rond welke thema's? In de virtuele wereld en/of met collega's uit je directe omgeving? Wat heb je nodig om hier nog meer te kunnen betekenen?
Beroepsregisters kunnen het participeren in netwerken belonen met studiepunten. Criteria is dan: op welke wijze is de professional actief en in welk(e) netwerk(en). Dat heeft als bijkomend voordeel dat zo in kaart komt welke netwerken er zijn voor bepaalde beroepsgroepen en rond welke thema's zij zich organiseren.
Trefwoorden: 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Weblog